1. სიახლეებში დამატებულია ერთი ახალი ვიდეო გაკვეთილი 17.03.2014
2. გვერდზე ,,ვიდეო გაკვეთილები 2D" დაემატა ერთი ახალი ვიდეო გაკვათილი (პროგრამის ინსტალაცია) 22.03.2014
3. გვერდზე ,,ვიდეო გაკვეთილები 2D" დაემატა ერთი ახალი ვიდეო გაკვათილი (Polyline1) 26.03.2014
4. გვერდზე ,,ვიდეო გაკვეთილები 2D" დაემატა ერთი ახალი ვიდეო გაკვათილი (Polyline2) 29.03.2014
5. გვერდზე ,,ვიდეო გაკვეთილები 2D" დაემატა ერთი ახალი ვიდეო გაკვათილი (Ellipse) 02.04.2014
6. გვერდზე ,,გადმოწერე" დაემატა SPDS-ი  AutoCAD 2014X32-თვის 07.04.2014
7. გვერდზე ,,წიგნი" დაემატა AutoCAD 2012-ის სახელმძღვანელო 08.04.2014
8.გვერდზე ,,გადმოწერე" დაემატა SPDS-ი  AutoCAD 2014X64-თვის 15.04.2014
9. გვერდზე ,,ვიდეო გაკვეთილები 2D" დაემატა ერთი ახალი ვიდეო გაკვათილი (Scale) 22.04.2014

ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენა